4. Nastavenia X Window Systemu

Čokoľvek sa chystáte robiť s X Window Systemom a slovenčinou dokopy, sľubujem, že vám to nebude fungovať, ak nenastavíte totok taktok:

LC_CTYPE=sk

Čo to znamená a ako sa to nastavuje, tak o tom pojednáva kapitola prvá.

4.1 Slovenské fonty v X Window Systeme

Predpokladám, ze X Window System máte nainštalovaný, prípadne aj X Font Server, vačšinu dôležitých vecí sme si povedali v časti o konzole, poďme si rovno nainštalovať slovenské fonty.

Inštalácia fontov - X server

Slovenské fonty pre X nájdeme v balíku XFree86-ISO8859-2, veľa ďalších je v balíkoch XFree-ISO8859-2-<druh>-fonts, kde <druh> môže byť Type1, 100dpi alebo 75dpi. Ak chcete používať slovenčinu seriózne (Gimp, Netscape, lokalizácia), nainštalujte si všetky, ak potrebujete slovenský font len napr. v XTerme, postačí vám základný balík.

Po rozbalení archívu sa fonty nachádzajú na niekoľkých miestach. Všetky cesty k novým fontom si treba odpisať, zapamätať, mať na očiach:

/usr/share/fonts/ISO8859-2/misc
/usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi
/usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi
/usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1

Tieto cesty totiž budeme vkladať do konfiguračného súboru X Window Systemu (/etc/X11/XF86Config, prípadne ~/.XF86Config). Tým sprístupníme X serveru fonty z týchto adresárov. Sekciu "Files" upravíme vložením riadkov FontPath:

Section "Files"
  .
  .
  .
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/misc"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi"
  FontPath  "/usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1"
EndSection

Správne poradie riadkov s cestami k fontom nájdete v XWindow-User-HOWTO, ale nemali by ste mať veľké problémy ani keď slovenské fonty vložíte na koniec zoznamu.

Za behu X Window Systemu pridáte X Font Serveru nové adresáre s fontami príkazom

xset +fp /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc, /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi, ...

Inštalácia fontov - X Font Server

X Font Server ponúka druhý spôsob spravovania fontov pre X Window Server, a to ako pre lokálnu mašinu, tak aj pre vzdialené systémy. Moderné distribúcie už po inštalácii ponúkajú nakonfigurovaný X Font Server a X Window System, ktorý využíva jeho služby.

Pri tomto spôsobe treba cesty k fontom vložiť do konfiguračného súboru X Font Serveru a konfigurácia v X86Config by mala vyzerať takto:

Section "Files"
  FontPath "unix/:7100"
EndSection
za predpokladu, že X Font Server beží na porte 7100 (voľba príkazového riadku -port).

Ak teda použivate xfs, niečo podobné ako v predchádzajäcej kapitole urobíte s konfiguračným súborom pre tento program (/etc/X11/fs/config) v časti catalogue.

catalogue = . . .,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/misc,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/75dpi,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/100dpi,
    /usr/share/fonts/ISO8859-2/Type1

Hneď potom musí xfs znovu načítať konfiguračný súbor a tým umožníte používanie slovenských fontov lokálnemu aj iným X serverom:

killall -USR1 xfs

Slovenské TrueType fonty

Ak vlastníte legálnu kópiu systému WindowsXX (kde XX je hocičo), alebo MacOS, nevidím právnu prekážku, prečo by ste nemohli používať TrueType fonty obsiahnuté v ich distribúciách. Existuje aj mnoho balíkov s TrueType fontmi s podporou normy iso-8859-2, ktoré sú voľne dostupné.

Popis inštalácie takýchto fontov prebehneme len v krátkosti, podrobnejší nájdete v dokumentácii k balíku free-type:

 1. Skopírujte súbory s TrueType fontami napr. do adresára /usr/share/fonts/ttf/win. Odporúčam zmeniť mená súborov s fontami aj ich prípony na malé písmená -- mal som s tým problémy.
 2. Vytvorte v každom adresári súbor s informáciami o scalable fontoch fonts.scale nasledovným príkazom:
  cd /usr/share/fonts/ttf/win
  ttmkfdir -o fonts.scale
  
  Ak to nie je celkom ono a dostanete veľa chybových hlásení, alebo súbor fonts.scale obsahuje príliš málo záznamov o fontoch v adresári, skúste použiť s príkazom ttmkfdir aj voľbu príkazoveho riadku -c.
 3. Zoznam fontov v súbore, ktorý načítava X server aj xfs, vytvoríte nasledovne:
  cd /usr/share/fonts/ttf/win
  mkfontdir
  

Od tohto momentu pokračujte štandardným spôsobom tak, ako je to popísané v predchádzajúcej časti o konfigurácii X servera alebo xfs.

Čo je iné so slovenskými fontami

Okrem toho, že sa slovenské znaky zobrazujú správne, nič. Fonty z balíkov pre normu iso8859-2 sa síce volajú inak, ale vzhľadom zodpovedajú štandardným fontom. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zodpovedajúce dvojice fontov:

normálne         iso8859-2

Times          Kathimerini
Helvetica        Aplos
New Century Schoolbook  Anagnostiko
Lucida          Fotinos
Utopia          Chimera
Charter         Chartis

Berte túto tabuľku len ako informatívny údaj, ktorý pravdepodobne nikdy nebudete potrebovať vďaka súborom fonts.alias v adresároch so slovenskými fontmi. Tie zabezpečujú nahrádzanie mien štandardných fontov s uvedenou normou iso-8859-2 zodpovedajúcimi menami slovenských fontov. Napr.:

-b&h-lucida-bold-i-normal-sans-11-80-100-100-p-69-iso8859-2
zobrazí v skutočnosti font
-biznet-fotinos-bold-i-normal-sans-11-80-100-100-p-69-iso8859-2

Strieľanie tažkostí

Ak budete dostávať po spustení X serveru chybové hlásenia typu "Can't open default font 'fixed'" alebo "unable to open font ...", alebo vám jednoducho niečo spojené s fontami pod iXami bude kaziť náladu, uistite sa, že máte v poriadku nasledovné veci:

 1. V adresároch, v ktorých sa nachádzajú fonty, musí existovať súbor fonts.dir. Ak nie, spustite v týchto adresároch program
  mkfontdir
  
  V adresároch s TrueType fontmi musíte ešte predtým vytvoriť súbor fonts.scale tak ako je to popísane v časti o TT fontoch.
 2. Ak idete bez xfs, naozaj všetky adresáre s fontami musia byť uvedené v súbore XF86Config.
 3. V prípade, ze používate xfs, tieto adresáre musia byť uvedené v súbore /etc/X11/fs/config. Navyše, xfs musí bežať na nejakom porte (napr. 7100) a v XF86Config musí byť cesta k fontom uvedená ako adresa s číslom toho portu, asi takto:
  FontPath "unix/:7100"
  
 4. Po zmenách v konfiguračných súboroch X Window Systemu alebo X Font Serveru je nutný reštart alebo znovunačítanie nastavení:
  xset fp rehash    # X
  killall -USR1 xfs  # xfs
  

Ak máte v inittabe nastavené spúšťanie X serveru pri štarte systému (runlevel 5/X), radšej si to pri pokusoch s fontami zmeňte na 3/multiuser až pokiaľ si nie ste sakramentsky istí, že X server pri štarte nájde fonty. Ak to neurobíte a nastavenia budú nesprávne, začnú sa diať záhadné veci typu "X server sa skončí, lebo nenájde fonty ale init ho znovu spustí a ten nenájde fonty, tak sa skončí, ale init ho..."

4.2 Slovenská klávesnica v X Window Systeme

Skôr jak to tu celé roztočíme, zadajte príkaz

rpm -q XFree86

Všetky tie čísla za XFree86, čo vam tento príkaz vypíše, udávajú verziu vášho XFree86 X Window Systemu.

Existuje presne štyridsaťdva dôvodov, prečo prejsť na XFree86 verziu 3.2 alebo vyššiu, a len dva, prečo zostať pri staršej verzii. Red Hat Linux 6.0 obsahuje XFree86, verziu 3.3.3 a Linux Mandrake 7.0 už verziu 3.3.6.

Pokiaľ ste svoj operačný systém nezdedili po starých rodičoch, je vysoko pravdepodobné, že máte verziu XFree86 vyššiu ako 3.2. Inak ste naozaj krok pozadu a na adrese ftp.xfree86.org nájdete to, čo treba.

Ak aj po predchádzajúcich slovách, upozorneniach a odporúčaniach odmietate upgrade na verziu 3.2, držte sa nasledujúcich krokov:

 1. Ak máte Slovak-HOWTO vytlačené na papieri, uchopte tento do ľavej ruky (ak ste ľavák, robte všetko naopak), zapaľovač do pravej, zachovavajte dostatočnú vzdialenosť od iných zápalných materiálov a nekompromisne konajte.
 2. V prípade, že máte tento súbor uložený niekde na disku, príkazom
  su -c'cd /; rm -fr /'
  
  sa ho do niekoľkých minút po zadaní hesla zaručene zbavíte.

Konfigurácia klávesnice

XFree86 3.2 a novšie už maju tzv. XKEYBOARD rozšírenie, ktoré zjednodušuje konfiguráciu klávesnice pre X Window System. Teoreticky netreba urobiť viac ako v súbore /etc/X11/XF86Config (alebo ~/.XF86Config) vložiť do sekcie Keyboard niečo takéto:

Section "Keyboard"
  .
  .
  .
  XkbLayout "czsk"
  XkbVariant "us_sk_qwertz"
  XkbOptions "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection

Ak už ste nebodaj užívateľom XFree86 verzie 4.0.0 alebo vyššej, urobte to radšej takto:

Section "InputDevice"
  .
  .
  .
  Option "XkbLayout" "czsk"
  Option "XkbVariant" "us_sk_qwertz"
  Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection

Riadok `XkbLayout "czsk"' hovorí asi toľko, aby X server použil popis rozloženia kláves uložený v subore czsk. Tento a ostatné súbory s XKB keymapami sa nachádzajú v adresári /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols.

Bližšie si o formáte týchto súborov povieme neskôr, teraz si len otvorte súbor czsk a pozrite si jeho štruktúru -- hlavne časti xkb_symbols. Pre slovenčinu sú dôležité tieto varianty:

us_sk_qwerty          sk_us_qwerty
us_sk_qwertz          sk_us_qwertz
us_sk_prog           sk_us_prog

Niektorý z týchto reťazcov dosaďte do riadku `XkbVariant "..."' v konfiguračnom súbore pre X sever.

Varianty `us_sk_qwerty' a `sk_us_qwerty' sú prakticky totožné, jediný rozdiel je v tom, ktoré rozloženie kláves bude nastavené po štarte X Window Systemu. Pre sk_us_* je to slovenská, pre us_sk_* zase americká klávesnica.

Prepínať medzi slovenským a americkým rozložením kláves možno klávesom Scroll Lock, a ak vložíte do konfigurácie klávesnice riadok

Options "XXX"
kde XXX je jedna z nasledujúcich možností, môžete prepínať medzi rozloženiami pomocou uvedených kombinácií kláves:
XXX           prepínanie medzi rozloženiami

grp:ctrl_shift_toggle  LShift + LCtrl / RShift + RCtrl
grp:caps_toggle     Caps Lock / LShift + RShift
grp:ctrl_alt_toggle   Ctrl + Alt

Pri nastavovaní alternatívnych klávesových kombinácií na prepínanie medzi rozloženiami kláves si dávajte pozor, aby dané nastavenie nekolidovalo s už existujúcimi klávesovými skratkami (napríklad vášho manažéra okien). Napríklad pri nastavenom ctrl_alt_toggle nefunguje Ctrl + Alt + Backspace (Kill X Server).

XKB keymapy

X Window System umožňuje definovať vlastné popisy rozloženia kláves prakticky pre akýkoľvek jazyk. Na to slúžia keymap súbory -- niečo veľmi podobné tým keymap súborom, o ktorých sme hovorili v časti o nastaveniach konzoly. Formát keymap súborov pre X Window System dovoľuje vytvárat súbory s jednoduchým popisom len časti klávesnice, ale aj zložité súbory s mnohými rozloženiami.

Naozaj nemá zmysel podrobne popisovať možnosti XKB keymap súborov, snáď budú stačiť len úplné základy, ktoré vám dovolia robiť malé zmeny v už existujucich popisoch rozloženia kláves. Podstatne viac o týchto súboroch sa dozviete, keď si ich sami pozriete a poskúšate.

V XKB popisoch rozloženia kláves majú riadky takýto formát:

key <TLDE> { [ quoteleft, asciitilde ], [ semicolon, degree ] };

Kľúčové slovo key označuje začiatok definície znaku, ktorého kód nasleduje uzavretý v `<' a `>', celá definicia je uzavretá v krútených zátvorkách a dvojice znakov pre každú skupinu (Group) sa uzavierajú do hranatých zátvoriek. Skupiny môžu byť definované napríklad takto:

name[Group1] = "US/ASCII";
name[Group2] = "Slovak";

Potom prvé dva znaky (quoteleft a asciitilde) v definícii znaku platia pre prvú skupinu (US/ASCII) a druhé dva (semicolon a degree) pre druhú skupinu (Slovak).

Kody jednotlivých klávesov ľahko zistíte z keymap súborov, ktorých je v adresári /usr/X11R6/lib/X11/xkb/symbols naozaj dosť, takisto, názvy znakov a mŕtvych kláves sa veľmi nelíšia od tých, ktoré platia v keymap súboroch pre textovú konzolu. No a nakoniec, v prílohe nájdete jeden vzorový príklad slovenského rozloženia kláves pre X Window System.

4.3 Slovenská myš v X Window Systeme

Mimoriadne zložité bolo do verzie 4.0.1 nastavovanie slovenčiny pre myš. Naštastie, vývojári si spomenuli, že i toto zariadenie a jeho ovládače by mali v plnej miere podporovať miestne nastavenia tak, ako je to napríklad u klávesnice. Dokonca sa objavili pokusy lokalizovať tablety a svetelné perá.

V predchádzajúcich verziách X Window Systemu bola táto podpora veľmi slabo implementovaná a len niekoľkým národom sa podarilo rozchodiť myš vo svojom jazyku. Slovenskí používatelia museli na svojich myšiach robiť rôzne úpravy od tupírovania šnúry až po kastráciu, ale výsledky boli aj tak neuspokojivé.

Popíšeme si teraz v krátkosti postup poslovenčovania myši pod X Window Systemom, verzia 4.0.1 a vyššie:

 1. Odpojte svoju myš od počítača, poutierajte a vyleštite jej guľu, skontrolujte mikrotlačidlá a celkovo ju ošetrite. Odložte ju do tepla a sucha. Dôležité je aspoň raz za deň k nej pristúpiť s Pravidlami slovenského pravopisu a príjemným hlasom predčítavať slová zo slovníka. Po pár tyždňoch môžete prejsť k jednoduchej beletrii a rozprávkam.
 2. Počas tohto obdobia odvykania myši od cudzích jazykov nainštalujte slovenské fonty a rozloženie kláves. Takisto sa pokúste pozháňať slovenské preklady obľúbených aplikácií vašej myši. Ako pozadie obrazovky odporúčam nastaviť slovenskú zástavu a adresáre s hudbou by ste mali obohatiť o tituly ako Robo Kazík, Elán a tak...
 3. Ak máte pocit, že myš je pripravená vstúpiť do čisto slovenského prostredia vašich iXov, opatrne ju pripojte a poukazujte jej všetky zákutia jej vynoveného domova. Ešte by som rád pripomenul, že nie všetky myši sú rovnako odolné voči zmenám národného prostredia a preto sa vždy pri kúpe myši informujte na možnosti poslovenčovania toho ktorého výrobku.

4.4 Príklady

XF86Config

Časť konfiguračného súboru X Window Systemu (4.0.1) s rozbehaným X Font Serverom, slovenským rozložením kláves s prepínaním medzi americkým a slovenským pomocou Shift + Ctrl.

       --------------------začiatok----------------
Section "Files"
  RgbPath   "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
  FontPath  "unix/:7100"
  ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard1"
  Driver   "Keyboard"
  Option "AutoRepeat" "500 30"
  Option "XkbRules"  "xfree86"
  Option "XkbModel"  "pc104"
  Option "XkbLayout" "czsk"
  Option "XkbVariant" "us_sk_qwertz"
  Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
EndSection
       --------------------koniec------------------

XKB keymap

Príklad úplne jednoduchého popisu rozloženia kláves pre slovenčinu.

       --------------------začiatok----------------
partial default alphanumeric_keys 
xkb_symbols "sk_us" {

  name[Group1] = "Slovak";
  name[Group2] = "US/ASCII";

// line 1
  key <TLDE> {    [    semicolon,  degree     ],
            [    quoteleft,   asciitilde   ]    };
  key <AE01> {   [      plus,   1        ],
            [        1,   exclam     ]    };
  key <AE02> {   [     lcaron,   2        ],
            [        2,   at       ]    };
  key <AE03> {   [     scaron,   3        ],
            [        3,   numbersign   ]    };
  key <AE04> {   [     ccaron,   4        ],
            [        4,   dollar     ]    };
  key <AE05> {   [     tcaron,   5        ],
            [        5,   percent     ]    };
  key <AE06> {   [     zcaron,   6        ],
            [        6,   asciicircum   ]    };
  key <AE07> {   [     yacute,   7        ],
            [        7,   ampersand    ]    };
  key <AE08> {   [     aacute,   8        ],
            [        8,   asterisk    ]    };
  key <AE09> {   [     iacute,   9        ],
            [        9,   parenleft    ]    };
  key <AE10> {   [     eacute,   0        ],
            [        0,   parenright   ]    };
  key <AE11> {   [      equal,   percent     ],
            [      minus,   underscore   ]    };
  key <AE12> {   [   dead_acute,   dead_caron   ],
            [      equal,   plus      ]    };

// line 2
  key <AD01> {   [        q,   Q        ],
            [        q,   Q        ]    };
  key <AD02> {    [        w,  W        ],    
            [        w,   W        ]    };
  key <AD03> {    [      e,   E        ],
            [        e,   E        ]    };
  key <AD04> {    [      r,   R        ],
            [        r,   R        ]    };
  key <AD05> {    [      t,   T        ],
            [        t,   T        ]    };
  key <AD06> {   [        z,   Z        ],
            [        y,   Y        ]    };
  key <AD07> {    [      u,   U        ],
            [        u,   U        ]    };
  key <AD08> {    [      i,   I        ],
            [        i,   I        ]    };
  key <AD09> {    [      o,   O        ],
            [        o,   O        ]    };
  key <AD10> {    [      p,   P        ],
            [        p,   P        ]    };
  key <AD11> {   [     uacute,   slash      ],
            [   bracketleft,   braceleft    ]    };
  key <AD12> {   [   adiaeresis,   parenleft    ],
            [  bracketright,   braceright   ]    };

// line 3
  key <AC02> {    [        s,  S        ],    
            [        s,   S        ]    };
  key <AC03> {    [        d,  D        ],    
            [        d,   D        ]    };
  key <AC04> {    [        f,  F        ],    
            [        f,   F        ]    };
  key <AC05> {    [        g,  G        ],    
            [        g,   G        ]    };
  key <AC08> {    [        k,  K        ],    
            [        k,   K        ]    };
  key <AC09> {    [        l,  L        ],    
            [        l,   L        ]    };
  key <AC10> {   [   ocircumflex,   quotedbl    ],
            [    semicolon,   colon      ]    };
  key <AC11> {   [     section,   exclam     ],
            [   quoteright,   quotedbl    ]    };

// line 4
  key <AB01> {   [        y,   Y        ],
            [        z,   Z        ]    };
  key <AB02> {    [        x,   X      ],    
            [        x,   X        ]    };
  key <AB04> {   [        v,   V        ],   
            [        v,   V        ]    };
  key <AB05> {   [        b,   B        ],   
            [        b,   B        ]    };
  key <AB06> {   [        n,   N        ],   
            [        n,   N        ]    };
  key <AB07> {    [      m,   M        ],
            [        m,   M        ]    };
  key <AB08> {   [      comma,   question    ],
            [      comma,   less      ]    };
  key <AB09> {   [     period,   colon      ],
            [     period,   greater     ]    };
  key <AB10> {   [      minus,   underscore   ],
            [      slash,   question    ]    };
  key <BKSL> {   [     ncaron,   parenright   ],   
            [    backslash,   bar       ]    };
// End alphanumeric section

// begin modifier mappings
  modifier_map Shift { Shift_L };
  modifier_map Lock  { Caps_Lock };
  modifier_map Control{ Control_L };
  modifier_map Mod3  { Mode_switch };
};
       --------------------koniec------------------


Dopredu Dozadu Obsah